Results

S.NO STUDENT’S NAME PRCENTAGE
1 Priyanshi Vaishnav 90.50%
2 Bhavya Sharma 81.50%
3 Sahil Meghwal 79.83%
4 Rajveer Singh Deora 77%
5 Neha Sharma 76.83%
6 Chandrakala Menaria 75.50%
7 Kiran Dangi 75%
8 Chanchal Jain 74.67%
9 Naveen Vyas 73.33%
10 Vishal Dangi 72.33%
11 Shivani Tailor 70.67%
12 Harshvardhan S. Chundawat 69.83%
13 Deepak Vyas 69.17%
14 Sameer Dangi 62.63%
15 Kunal Menaria 62.50%
16 Deepanshu Audichya 58.33%
17 Ashish Meghwal 56%
SUBJECT STUDENT’S NAME MARKS OBTAINED
Hindi Priyanshi Vaishnav 78/100
English Priyanshi Vaishnav 99/100
Science Priyanshi Vaishnav 86/100
Social Science Priyanshi Vaishnav 92/100
Mathematics Priyanshi Vaishnav ,  Naveen Vyas 96/100, 96/100
Sanskrit Priyanshi Vaishnav 92/100
S.NO SUBJECT DIST I DIV II DIV III DIV HIGHEST MARKS
1 HINDI 5 11 1 - 78/100
2 ENGLISH 13 4 - - 99/100
3 SCIENCE 6 8 3 - 86/100
4 MATH 12 2 2 1 96/100, 96/100
5 SOCIAL SCIENCE 6 7 4 - 92/100
6 SANSKRIT 3 10 4 - 92/100
Quick Inquiry
close slider